ὑποδεξαμένων

ὑποδεξαμένων
ὑποδέχομαι
receive into one's house
aor part mid fem gen pl
ὑποδέχομαι
receive into one's house
aor part mid masc/neut gen pl
ὑποδείκνυμι
show
aor part mid fem gen pl (ionic)
ὑποδείκνυμι
show
aor part mid masc/neut gen pl (ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”